Portugisiska som första språk eller delat förstaspråk används av drygt 240 miljoner människor och är officiellt språk i Portugal, Brasilien, i de sex afrikanska länderna Angola, Moçambique, Kap Verdeöarna, Guinea-Bissau, São Tomé & Príncipe, Ekvatorialguinea samt på Östtimor och i den kinesiska staden Macau. Portugisiska är ett av de stora världsspråken. Kunskaper i portugisiska är efterfrågade på arbetsmarknaden. På grundnivå kan du studera portugisiska upp till 120 hp (fyra terminer). För att ta med portugisiska som huvudområde i kandidatexamen fordras minst 120 hp och då ska ett självständigt arbete om 15 hp ingå. På de högre nivåerna finns möjlighet att specialisera sig på språk eller litteratur eller samhälle. På avancerad nivå är studierna inriktade mot språk eller litteratur och leder till magisterexamen (60 hp utöver kandidatexamen) eller masterexamen (120 hp utöver kandidatexamen). På denna nivå finns stor valfrihet och möjlighet att kombinera med andra ämnen. Båda examina ger behörighet för att söka till forskarutbildningen. Institutionen ger också ett utbildningsprogram med portugisiska och latinamerikastudier som leder till kandidatexamen. Här kombineras språkstudier med kunskaper om Latinamerika som gäller historia, kultur, samhälle, politik och ekonomi. Språkstudierna är förankrade i de portugisisktalande ländernas kultur, historia och samhällsliv. Förståelsen av språkanvändning, inklusive litteratur, som uttryck för kultur och samhälle, betonas i utbildningarna.