I denna kurs är både portugisisk- och spanskspråkiga skönlitterära verk avsedda för att ge en översikt av en pånyttfödd litterär genre, den historiska romanen, både utifrån de nyaste teoretiska insatserna och den historisk-litterära utvecklingen, d v s från romantiken till de nya tendenser som kan urskiljas i den samtida produktionen.

V19 | Schema | Kursplan och anmälan

V20 | Schema | Kursplan och anmälan | Lärplattform: Athena

Kurslitteratur, se nedan