Kursbeskrivning

Kusen innehåller ett urval texter som behandlar portugisiskans spridning i världen och analyserar eller illustrerar olika aspekter av kultur- och samhällsliv i områden där portugisiskan har en officiell ställning. Kursen lyfter fram kulturmöten i samtida och historiska sociokulturella kontexter och förbereder studenten för att närma sig portugisiskspråkiga miljöer ur ett interkulturellt perspektiv.

H19 Schema Kursplan och anmälan 

V20 Schema | Kursplan och anmälan | Lärplattform: Athena