Kursbeskrivning

Kursen behandlar det portugisiska språket och litteraturen samt de portugisiskspråkiga ländernas historia, kultur och samhällsliv.

H19 Schema | Kursplan och anmälan

V20 | Schema Kursplan och anmälan | Lärplattform: Athena