Studenten förvärvar en större språklig färdighet och säkerhet. Ett viktigt inslag är förmågan att överföra texter mellan svenska och portugisiska. I kursen behandlas språkliga genrer och fackspråk, syntax, semantik, utbredning och viktigaste regionala varianter. Studenten kan inrikta studierna på litteraturvetenskap eller språkvetenskap samt på Portugal, Brasilien eller de portugisiskspråkiga länderna i Afrika.

H17 Schema | Kursplan och anmälan

V18 Schema | Kursplan och anmälan

Kurslitteratur, se nedan