Kursen behandlar språkförändringar som uppkommit under interkulturella möten mellan talare av portugisiska, spanska och en mängd olika afrikanska språk. Fokus kommer att ligga på det portugisiska språket i kontakt med andra språk ur ett språkligt, historiskt och etnografiskt perspektiv och olika teoretiska begrepp som förklarar förändringsprocesser. Fenomen diskuteras utifrån konkreta exempel.

V17 Schema | Kursplan och anmälan

Kurslitteratur, se nedan