Kursbeskrivning

Kursen består av ett examensarbete för kandidatexamen (15 hp) och två obligatoriska delkurser i litteratur- och språkvetenskap om vardera 7,5 hp.

VT20 Schema | Kursplan och anmälan | Lärplattform: Athena

HT19 Schema | Kursplan och anmälan