I kursen behandlas vår tids mest aktuella litteraturteorier med inriktning på portugisiskspråkig litteratur samt en orientering i litterär analys, med praktiska tillämpningar av olika metoder. Olika slag av litterär analys genomförs på en portugisiskspråkig korpus, i vilken de vanligaste litteraturgenrerna finns representerade.

H15 Schema | Kursplan och anmälan

Kurslitteratur, se nedan