Kursen behandlar modalitet som ett språkligt fenomen i portugisiska och deras grammatikaliserade språkliga former som modus, modalverb och modalpartiklar.

V16 Schema | Kursplan och anmälan