I kursen behandlas olika problem inom portugisisk språkvetenskap. Läsning av vetenskapliga artiklar och hemtentamina ingår. De områden som tas upp varierar från termin till termin. För att läsa kursen bör du ha en viss förtrogenhet med språkvetenskapliga begrepp.


Kursplan och anmälan