Nedan finner du en uppställning över alla våra kurser på avancerad nivå, med länkar till kurshemsidor.

Om du är intresserad av att läsa någon av de kurser som inte ges kommande termin, tag kontakt med studievägledare.

Kursutbudet på avancerad nivå för hela läsåret finns på Humanistiska fakultetens hemsida.

Behörighet

Språkgemensamma kurser

Andraspråksinlärning: romanska språk, 7.5 hp
Språkkontakt, flerspråkighet och minoriteter i den romanska världen, 7.5 hp
Förmedling av romansk litteratur i en global värld, 7.5 hp
Romanska språkens utveckling från latin, 7.5 hp
Uppkomsten av nationella litteraturer i romanska språk, 7.5 hp

 

Franska – kurser på avancerad nivå

Italienska – kurser på avancerad nivå

Italienska – kurser på avancerad nivå

Portugisiska – kurser på avancerad nivå

Spanska – kurser på avancerad nivå