Behörighet

I listan nedan följer samtliga kurser på avancerad nivå i Romanska språk som ges innevarande termin.

Språkgemensamma kurser

Romanska språkens utveckling från latin, 7.5 hp 
Uppkomsten av nationella litteraturer i romanska språk, 7.5 hp


Franska

Mediafranska: språk och diskursanalys, 7.5 hp
Postmoderna franska tänkare, 7.5 hp
Medeltidsfranska och filologi, 7.5 hp
Franska: poetik och litterär kontext, 7.5 hp
Kommunikation och talspråksgenrer: teori och praktik, 7.5 hp
Fransk lingvistik och diskursanalys, 7.5 hp


Italienska

Italiensk språkvetenskap, 7.5 hp


Portugisiska

Portugisiska, Sociolingvistik, 7.5 hp


Spanska

Akademisk spanska, 7.5 hp
Spanska, Sociopragmatik, 7.5 hp
Spanska - magisterkurs (magisteruppsats), 15 hp
Spanska - Masterkurs, 15 hp
Spanska - Masterkurs (masteruppsats), 30 hp