Behörighet

Anmälan till höstterminen är öppen mellan 15 mars – 15 april.

I listan nedan följer samtliga kurser på avancerad nivå i Romanska språk som ges innevarande termin. För att se vårt totala utbud av kurser på avancerad nivå för respektive inriktning, följ länkarna nedan.

Språkgemensamma kurser

Romanska språkens utveckling från latin, 7.5 hp 
Uppkomsten av nationella litteraturer i romanska språk, 7.5 hp


Totalt kursutbud Språkgemensamma kurser

Franska

Mediafranska: språk och diskursanalys, 7.5 hp
Postmoderna franska tänkare, 7.5 hp
Medeltidsfranska och filologi, 7.5 hp
Franska: poetik och litterär kontext, 7.5 hp
Kommunikation och talspråksgenrer: teori och praktik, 7.5 hp
Fransk lingvistik och diskursanalys, 7.5 hp


Totalt kursutbud Franska på avancerad nivå

Italienska

Italiensk språkvetenskap, 7.5 hp


Totalt kursutbud Italienska på avancerad nivå

Portugisiska

Portugisiska, Sociolingvistik, 7.5 hp


Totalt kursutbud Portugisiska på avancerad nivå

Spanska

Akademisk spanska, 7.5 hp
Spanska, Sociopragmatik, 7.5 hp
Spanska - magisterkurs (magisteruppsats), 15 hp
Spanska - Masterkurs, 15 hp
Spanska - Masterkurs (masteruppsats), 30 hp

 

Totalt kursutbud Spanska på avancerad nivå