Behörighet

I listan nedan följer samtliga kurser på avancerad nivå i Romanska språk som ges innevarande termin. För att se vårt totala utbud av kurser på avancerad nivå för respektive inriktning, följ länkarna nedan.

Litteraturlista Romanska språk VT20 (726 Kb)

Språkgemensamma kurser

Språkkontakt, flerspråkighet och minoriteter i den romanska världen, 7.5 hp
Andraspråksinlärning: romanska språk, 7.5 hp
Förmedling av romansk litteratur i en global värld, 7.5 hp


Totalt kursutbud Språkgemensamma kurser

Franska

Mediafranska: språk och diskursanalys, 7.5 hp
Postmoderna franska tänkare, 7.5 hp
Den franskspråkiga romanen av idag, 7.5 hp
Fransk litteratur: genreteori och estetik, 7.5 hp
Kommunikation och talspråksgenrer: teori och praktik, 7.5 hp


Totalt kursutbud Franska på avancerad nivå

Italienska

Italiensk förmodern litteratur (1300-1700), 7.5 hp
Migrantlitteratur, 7.5 hp


Totalt kursutbud Italienska på avancerad nivå

Portugisiska

Portugisiska, den historiska romanens teori, 7.5 hp
Portugisiska: Genus, klass och etnicitet i litteraturen, 7.5 hp
Portugisiska, Litteraturhistoria, 7.5 hp


Totalt kursutbud Portugisiska på avancerad nivå

Spanska

Spanska, Sociolingvistik, 7.5 hp
Spanska, Litteraturhistoria, 7.5 hp
Spanska, Diskurs- och textanalys, 7.5 hp
Spanska - magisterkurs (magisteruppsats), 15 hp
Spanska - Masterkurs, 15 hp
Spanska - Masterkurs (masteruppsats), 30 hp


Totalt kursutbud Spanska på avancerad nivå