Möjlighet finns att göra en ”sen anmälan” efter urval 1 till många kurser. 
www.Antagning.se framgår om kursen är öppen för anmälan.

Sen anmälan inför vt21 öppnar 15/12 - Mer information » 

Behörighet

I listan nedan följer samtliga kurser på avancerad nivå i Romanska språk som ges innevarande termin.

 

Språkgemensamma kurser

Språkkontakt, flerspråkighet och minoriteter i den romanska världen, 7.5 hp
Andraspråksinlärning: romanska språk, 7.5 hp
Förmedling av romansk litteratur i en global värld, 7.5 hp


Franska

Mediafranska: språk och diskursanalys, 7.5 hp
Postmoderna franska tänkare, 7.5 hp
Den franskspråkiga romanen av idag, 7.5 hp
Kommunikation och talspråksgenrer: teori och praktik, 7.5 hp
Franska - masterkurs, 30 hp


Italienska

Italiensk förmodern litteratur (1300-1700), 7.5 hp
Italiensk språkhistoria, 7.5 hp
Migrantlitteratur, 7.5 hp


Portugisiska

Portugisiska, den historiska romanens teori, 7.5 hp
Portugisiska: Genus, klass och etnicitet i litteraturen, 7.5 hp
Portugisiska, Litteraturhistoria, 7.5 hp


Spanska

Spanska, Sociolingvistik, 7.5 hp
Spanska, Litteraturhistoria, 7.5 hp
Spanska, Diskurs- och textanalys, 7.5 hp
 
Spanska - magisterkurs (15 hp) (ESMAGI)
Spanska - Masterkurs (30 hp) (ESMAS1)
Spanska - Masterkurs (15 hp) (ESMAS2)