Sommarkurser

Sommarkurser 2018

Franska, förberedande kurs I, 15 hp

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper för att fortsätta studera franska på högre nivåer. Kursen fokuserar på muntlig och skriftlig språkfärdighet. Kursen kräver inte några förkunskaper i franska. Föreläsningarna ges på svenska. Studietakten är hög och förutsätter intensiva studier. Godkänd kurs ger behörighet till Franska, förberedande kurs II vid Stockholms universitet.

Italienska, förberedande kurs 1, 15 hp

Kursen vänder sig till dig som är nybörjare i italienska. Du tränar dig i att kommunicera på italienska i tal och skrift och får ett grundläggande ordförråd. Grammatiken går vi igenom systematiskt och du får läsa enklare texter. Kursen läses på deltid och den ger behörighet till Italienska, Förberedande kurs 2, 15 hp, vid Stockholms universitet.

Romerska kejsare: liv och litteratur, 7.5 hp

Kursen behandlar hur de romerska kejsarnas liv och gärningar har framställts i litteraturen. De latinska texterna, som läses i svensk eller engelsk översättning, står i centrum: fakta och legender, författarnas avsikter och texternas trovärdighet belyses. Kejsarnas olika insatser som politiker, statsbyggare, författare och tänkare berörs. Receptionshistoriska aspekter diskuteras löpande under kursens gång.

Talat latin, 7.5 hp

Kursen omfattar studium av latinsk vokabulär, morfologi och syntax, vilka introduceras och övas genom att helt och hållet använda talat latin. Tillsammans med läsning och skriftliga övningar används det talade latinet till att befästa morfologiska och syntaktiska moment.

Utbildningar vid Romklass

Till utbildningskatalogen
dagens schema ingångssida
Schema_Puff

Kontakt

Besöksadress
Romanska och klassiska institutionen
Universitetsvägen 10 B-C, plan 5
Frescati, Stockholm

Postadress
Romanska och klassiska institutionen
Stockholms universitet
SE – 106 91 Stockholm

Studentexpedition
Rum: B598, plan 5, B-huset
E-post: expedition.romklass@su.se

Franska
08-16 3437 

Italienska
08-16 2922 

Portugisiska & klassiska språk
08 16 4267 

Spanska & latinamerikastudier
08-16 3436