Kursen ger de nödvändiga begreppsliga och teoretiska instrumenten för att kritiskt kunna genomföra analyser av skönlitterära texter relaterade till identitetsproblematik och dess förekomst i litteraturen. Därtill läses och analyseras latinamerikanska skönlitterära texter som behandlar identitetsproblematiken. Texterna sätts in i sina sociala och historiska sammanhang.

Kursplan och anmälan