Kursen ger de nödvändiga begreppsliga och teoretiska instrumenten för att kritiskt kunna genomföra analyser av skönlitterära texter relaterade till minnesproblematik och dess förekomst i litteraturen. Därtill läses och analyseras spanskspråkiga skönlitterära texter som behandlar minnesproblematik i Argentina. Texterna sätts in i sina sociala och historiska sammanhang – främst, dock inte uteslutande, den argentinska diktaturen 1976-1983.

Kursplan och anmälan