Kursen erbjuder ett fördjupat studium av begynnelsen av den spanska litteraturens modernitet. I den studeras de genomgripande idéhistoriska, socioekonomiska, religiösa och kulturella förändringar som utmärker övergången från Medeltid till Renässans och till den efterföljande perioden i Spaniens historia som benämns Guldåldern (Siglo de Oro). Kursens syfte är vidare att ge insikter i det spanska identitetsskapandet som ägde rum under 1500-talet samt fördjupad kunskap om hur Moderniteten i Spanien tar sin början. Studenten bekantas också med de väsentliga särdrag som kännetecknar denna i kulturellt hänseende omvälvande period.

 

Kursplan och anmälan