Foto: User_77099

Över en halv miljard människor över hela världen talar spanska som förstaspråk eller andraspråk. Det är officiellt språk i 21 länder i Latinamerika och Europa. Näst engelskan är spanska det främmande språk som undervisas mest i världen. Under studiernas gång utvecklar du din muntliga förmåga och får lära dig skillnaderna på spanskans uttal i europeiska och spanskamerikanska varieteter. Du kan även läsa vår utlandskurs Spanska I i Spanien. Mycket tid läggs på den skriftliga uttrycksfärdigheten och du får gedigna kunskaper i spansk grammatik. Du får också lära dig om de spansktalande ländernas kultur i ett jämförande perspektiv och kulturella företeelser för språkanvändningen lyfts fram. Under hela utbildningens gång läser du spansk litteratur och lär dig om de spanskspråkiga ländernas historia och samhällsutveckling. Du introduceras till språkvetenskapliga och litteraturvetenskapliga teorier och metoder för att slutligen skriva din uppsats i spanska.

Behörighet

Grundläggande behörighet, samt särskild behörighet.
Särskild behörighet: Spanska 3

Arbetsmarknad

Kunskaper i spanska är efterfrågade på arbetsmarknaden eftersom kontakter med Spanien och Spanskamerika är värdefulla och blir alltmer intensifierade. Inom handel och näringsliv ser man ökat intresse för spanskkunskaper. Språkkunniga personer behövs inom internationella organisationer och inom turism. Även inom kultursektorn och inom media och journalistik ser man en ökad efterfrågan på spanska. Behovet av lärare i spanska i skolan är långt ifrån täckt och väntas öka ytterligare de kommande åren.

Examen

För att få en kandidatexamen med spanska som huvudområde kan du antingen läsa fristående kurser om minst 120 hp i ämnet tillsammans med kurser om 60 hp i valfria ämnen, eller välja något av följande program:

Kandidatprogram i språk, inriktning spanska

Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning spanska