Kursen ger en grund för litteraturstudier ur ett intersektionellt perspektiv, där betydelsen av genus, klass och etnicitet för texters innehåll och form tas upp. Läsning av såväl teoretiska som skönlitterära texter ingår, med tonvikt på genusperspektiv/postkolonialt perspektiv och texter skrivna av kvinnliga författare. Förutsättningar för kvinnors kreativa skapande i ett historiskt perspektiv är ett centralt tema i kursen.

H15 Schema | kursplan och anmälan