Kursen ger de nödvändiga instrumenten för att kritiskt kunna genomföra analyser av skönlitterära texter genom att tillämpa begrepp och teorier relaterade till olika maktordningar (genus-, etnicitets- och klassrelaterade). Teoretiska och spanskspråkiga skönlitterära texter genomgås med avseende på problemställningar kopplade till olika maktordningar (genus-, etnicitets- och klassrelaterade) och intersektionalitetsproblematik. Texterna relateras till sina sociala och historiska sammanhang.


Kursplan och anmälan