På kursen Spanska I, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan förvärvas grundläggande språkfärdighet i det spanska språket genom läsning av både skönlitterära och fackspråkliga texter samt genom skriftliga övningar och träning i muntlig kommunikation. Den grundläggande grammatiken gås igenom systematiskt. Genom föreläsningar ges inblickar i de spansktalande ländernas geografi och historia samt viktiga historiskt givna nutida samhällsförhållanden.

H17 Schema | kursplan och anmälan

V18 Schema | kursplan och anmälan