Du förvärvar grundläggande språkfärdighet genom läsning av både skönlitterära och fackspråkliga texter, och genom skriftliga övningar och träning i muntlig kommunikation. Den grundläggande grammatiken gås igenom systematiskt. Genom föreläsningar får du inblick i de spansktalande ländernas geografi och historia samt viktiga historiskt givna nutida samhällsförhållanden.

H17 | Schema: Grupp 1- Grupp 2 | kursplan och anmälan

V18 | Schema: Grupp 1 | Grupp 2 | kursplan och anmälan