Kursbeskrivning

Du förvärvar grundläggande språkfärdighet genom läsning av både skönlitterära och fackspråkliga texter, och genom skriftliga övningar och träning i muntlig kommunikation. Den grundläggande grammatiken gås igenom systematiskt. Genom föreläsningar får du inblick i de spansktalande ländernas geografi och historia samt viktiga historiskt givna nutida samhällsförhållanden.

H19 Schema
Grupp 1 | Grupp 2 |  ​
| Kursplan och anmäla

 

V19 Schema 
Grupp 1 | Grupp 2 | 
Kursplan och anmäla