Kursbeskrivning

På kursen Spanska I förvärvas grundläggande språkfärdighet i det spanska språket genom läsning av både skönlitterära och fackspråkliga texter samt genom skriftliga övningar och träning i muntlig kommunikation. Den grundläggande grammatiken gås igenom systematiskt. Genom föreläsningar ges inblickar i de spansktalande ländernas geografi och historia samt viktiga historiskt givna nutida samhällsförhållanden. Kursen har inga kontrastiva moment och all undervisning sker på spanska.

H19 | Schema | Kursplan & anmälan