Kursbeskrivning

Kursen innehåller systematisk träning i muntlig och särskilt skriftlig uttrycksfärdighet, kompletterad med grammatisk genomgång samt en introduktion till språkvetenskap tillämpad på spanska. Kursen ger kännedom om syntaktiska och diskursiva strukturer i spanska. I kursen ingår vidare en genomgång av de spanskspråkiga ländernas litteraturhistoria där moderna litterära texter analyseras med olika litteraturvetenskapliga metoder och sätts in i sitt historiska och  sociokulturella sammanhang. Det ingår även en genomgång av de spanskspråkiga ländernas nutida kultur- och samhällsförhållanden.

H19 | Schema | Kursplan och anmälan |

V20 Schema Kursplan och anmälan | Lärplattform: Athena

Kurslitteratur, se nedan