Kursbeskrivning
Du förbättrar din färdighet att skriva olika slag av texter samt att kommunicera muntligt på spanska. Ett viktigt inslag är förmågan att överföra texter från svenska till spanska och vice versa. Litteratur- och språkstudierna fördjupas och analyserna baseras på olika teorier och metoder. Språket som interaktion mellan människor betonas särskilt.

H19 SchemaKursplan och anmälan

V19 | Schema | Kursplan och anmälan