Obligatorisk kurs inom ämneslärarprogram i spanska, spanska som förstaämne.

Kursen består av ett självständigt arbete för lärarexamen (15 hp), en kurs i språkvetenskap (7,5 hp) och en kurs i litteraturvetenskap (7,5 hp). Det självständiga arbetet skrivs inom område

Delkurs 1 - Självständigt arbete, 15 hp
I självständigt arbete utför studenten en begränsad forskningsuppgift med inriktning relevant för utbildningen och ska ha ämnesdidaktisk relevans. Studenten erhåller kunskaper om forskningsmetodik och normer för hur vetenskapliga uppsatser bör utformas.

Delkurs 2 - Språkvetenskaplig fördjupning, 7.5 hp
Delkursen innehåller en fördjupning av språkvetenskapliga teorier och metoder med tillämpning på det spanska språket. Delkursen ger en fördjupad beskrivning av centrala empiriska fenomen och de analytiska begrepp som används för att studera dessa. Studenten lär sig använda aktuella metoder inom språkforskning (korpusanvändning, datainsamling m.m.)
En mindre forskningsuppgift utförs inom någon av huvudområdets aktuella  forskningsinriktningar

Delkurs 3 - Litteraturteori och metod, 7.5 hp
I delkursen får studenten kunskaper om litteraturvetenskaplig teori och metod samt en orientering om litteraturvetenskapens utveckling, i synnerhet inom den spanskspråkiga världen. I samband med textstudium uppövas förmågan att använda olika  litteraturvetenskapliga metoder samt att bedöma forskningsresultat

V17 Schema | kursplan och anmälan

V18 Schema | kursplan och anmälan