Kursbeskrivning
Kursen består av ett examensarbete för kandidatexamen (15 hp). I examensarbetet ska du utföra en begränsad forskningsuppgift med inriktning på språkvetenskap eller litteraturvetenskap. I introduktionen till examensarbetet får du kunskaper om forskningsmetodik och normer för utformningen av vetenskapliga uppsatser. 

H19 Schema Kursplan och anmälan

V19 Schema Kursplan och anmälan