Kursbeskrivning

Kursen består av ett examensarbete för kandidatexamen på 15 hp och två delkurser i spanska på 7,5 hp vardera. I examensarbetet ska du utföra en begränsad forskningsuppgift med inriktning på språkvetenskap eller litteraturvetenskap. I introduktionen till examensarbetet får du kunskaper om forskningsmetodik och normer för utformningen av vetenskapliga uppsatser.

H19 Schema |  Kursplan och anmälan

V20 Schema Kursplan och anmälan | Lärplattform: Athena