Behörighet

Grundnivå (Grundläggande behörighet)

Spanska, Förberedande kurs I, 15 hp
Spanska, förberedande kurs II, 15 hp
Spanska Nybörjarkurs, 30 hp


Grundnivå (Särskild behörighet)

Spanska I, 30 hp
Spanska I i Spanien, 30 hp
Spanska II, 30 hp
Spanska III, 30 hp
Spanska, Kandidatkurs, 30 hp
Spanska - kandidatkurs, 15 hp


Fristående kurser (7.5 hp)

Spanska, Lingvistik, diskurs och pragmatik, 7.5 hp
Spanska, Skriftlig uttrycksfärdighet och mediering, 7.5 hp
Kurser inom lärarprogram
Spanska I, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasiekolan
Spanska II, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp
Spanska, språk och litteratur III inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, 30 hp
Spanska III, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp
Spanska IV inom ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp


Avancerad nivå

Spanska, Sociolingvistik, 7.5 hp
Spanska, Litteraturhistoria, 7.5 hp
Spanska, Diskurs- och textanalys, 7.5 hp
Spanska - magisterkurs (magisteruppsats), 15 hp
Spanska - Masterkurs (masteruppsats), 30 hp
Spanska - Masterkurs, 15 hp


Utbildningsprogram

Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Spanska, Grundnivå, 330 hp
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Spanska, Grundnivå, 330 hp
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Spanska, Grundnivå, 330 hp