Du får fördjupade kunskaper om den spanskspråkiga litteraturen från 1500-talet till våra dagar. Kursen grundar sig på läsning av centrala verk från olika tidsskeden och på monografier och litteraturkritik som behandlar dessa verk. Du uppövar förmågan att se samband i litteraturen, placera de lästa verken i sitt kulturella sammanhang samt göra en kritisk tolkning av texterna.

V19 | SchemaKursplan och anmälan

V20Schema | Kursplan och anmälan | Lärplattform: Athena