Kursbeskrivning

I examensarbetet ska studenten genomföra en forskningsuppgift som behandlar ett ämne inom språkvetenskap, diskursvetenskap eller litteraturvetenskap. Arbetet har en betydligt större omfattning än examensarbetet på grundnivå (i Spanska kandidatkurs), och kraven på forskningsmetodik och vetenskaplighet är väsentligt högre ställda.

H19 Schema | Kursplan och anmälan

V20 Schema | Kursplan och anmälan | Lärplattform: Athena