Du får fördjupade kunskaper om den spanskspråkiga litteraturens utveckling med tyngdpunkten på 1900-talets andra hälft, mot bakgrund av samhällsutveckling och kulturella förhållanden i Spanskamerika och Spanien.

V17 | Schema | Kursplan och anmälan

H17 | Schema | Kursplan och anmälan