Kursbeskrivning
I kursen får du ökad färdighet i att avfatta texter på spanska varvid särskild tonvikt läggs vid akademiskt skrivande. I kursen ingår bundna och fria övningar i egen skriftlig uttrycksfärdighet samt översättningsövningar till och från spanska. Vidare ingår en introduktion till textteori samt tillämpningsövningar.

H19 SchemaKursplan och anmälan

V19 Schema | Kursplan och anmälan