Kursen syftar till att ge goda insikter i litteraturvetenskapliga frågeställningar och litterär analys av estetiska och sociokulturella aspekter med anknytning till spanskspråkig litteratur. Därutöver läggs särskild vikt vid hur en eller flera genrer eller estetiska manifestationer utformats inom en strömning och/eller under en tidsperiod (t.ex. ”den barocka sonetten” eller ”den realistiska romanen”). Litteraturvetenskapliga frågor, teorier och termer tillämpas i analyser och tolkningar av ett urval texter skrivna på spanska.
 

Kursplan och anmälan