Sista ansökningsdag 15 mars

Vart kan man åka som Erasmusstudent?

Universitet i Belgien och Frankrike

Universitet i Italien

Vad krävs för att man ska kunna söka en Erasmusutbytesplats?

  • Vara aktiv student på Stockholms universitet vid ansökan om utbytesplats.
  • Vara klar med minst 60 högskolepoäng i franska resp. italienska (d.v.s. avslutad nivå I och nivå II) senast i slutet av terminen före utlandsvistelsen.
  • Studierna ska kunna tillgodoräknas inom respektive ämne vid vår institution.

När ansöker man och hur?

Ansökan görs på våren och kan gälla höst- och/eller vårtermin.

Till din ansökan ska du bifoga ett brev på franska resp. italienska där du berättar om dig själv och dina avsikter med Erasmusvistelsen och dina fortsatta studier. Bifoga även Ladokutdrag och merithandlingar som betyg och intyg.

Ansökan om Erasmusutbytesplats (451 Kb)

Studier

Efter nominering väljer man kurser som motsvarar kursutbudet vid Romanska och klassiska institutionen i samråd med den internationella koordinatorn. På det mottagande lärosätet deltar Erasmusstudenten i universitetskurser tillsammans med franskspråkiga/italienskspråkiga studenter.

Avslutade kurser tillgodoräknas vid institutionen och ger högskolepoäng.

Stipendier

Under utlandsvistelsen kan studenten ansöka om studiemedel för utlandsstudier och har dessutom rätt till ett Erasmusstipendium. Antagna till en studieplats fyller i en ansökningsblankett för stipendiet online. Sektionen för internationell mobilitet ansvarar för stipendiet.

Frågor?

Inför en Erasmusansökan kan det vara bra att kontakta den internationella koordinatorn för att få mer information. Nominerade studenter kommer att få mer information fortlöpande.

SU:s centrala information om utbytesstudier: https://www.su.se/utbildning/under-utbildningen/utbytesstudier

Koordinator för franska Erasmusutbyte

Eva Andersson​, studievagledare.franska@su.se
Rum: B588
Mottagning: tis 11:30-12:30, tor 11:30-12:30 (i övrigt efter överenskommelse)
Telefontid: tis 10-11, tors 10-11
Tfn: 08-16 2890

Koordinator för italienska Erasmusutbyte

Anne-Cathrine Laurell: studievagledare.italienska@su.se
Rum: B594
Mottagning: tis 11.30-12.30, tors 11.30-12.30 (i övrigt enl överenskommelse)
Telefon: 08-16 3436
Telefontid: tis 10-11, tors 10-11

Reserapporter från studenter

Reserapport Université d'Aix-Marseille (111 Kb)

Reserapport Université de Franche-Comté Besançon (345 Kb)

Reserapport - Université Paul Valéry Montpellier (238 Kb)