Sista ansökningsdag 15 mars

Till vilka universitet kan man åka?

 

Belgien

Université Libre de Bruxelles, École de Traduction et Interprétation ISTI Cooremans 1 plats  
Université Saint-Louis, (Bryssel) 2 platser

Frankrike

Université d'Aix-Marseille 2 platser.
Université de Franche-Comté, Besançon 3 platser
Ecole Normale Supérieure de Lyon (endast för Masterstudenter) 2 platser
Université Paul-Valéry - Montpellier 3  2 platser
Université de Nice - Sophia Antipolis 2 platser
Université Paris Est Créteil Val de Marne (UPEC) 2 platser
Université de Rouen 1 plats.
Université de Strasbourg 1 plats
Université de Toulon 2 platser

Italien

Università di Padova 3 platser
Università del Salento 1 plats
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 2 platser
Università di Venezia "Ca'Foscari" 2 platser

Vad krävs för att man ska kunna söka en Erasmusutbytesplats?

Information om vad som krävs för att åka som Erasmusstudent – gäller alla sökande »

Ytterligare krav som Romanska och klassiska institutionen ställer:

  • Vara klar med minst 60 högskolepoäng i franska resp. italienska - avslutad nivå I och nivå II - senast i slutet av terminen före utlandsvistelsen.
  • Studierna ska kunna tillgodoräknas inom respektive ämne vid vår institution.

När ansöker man och hur?

Ansökan görs 15/2 – 15/3 och kan gälla kommande höst- och/eller vårtermin. För franska och italienska rekommenderas utbytesstudier i första hand på höstterminen.

Till din ansökan ska du bifoga ett brev på franska respektive italienska, där du berättar om dig själv och dina avsikter med Erasmusvistelsen och dina fortsatta studier i ämnet. Bifoga även Ladokutdrag och merithandlingar som betyg och intyg.

Ansökan om Erasmusutbytesplats (369 Kb)

Studier vid partneruniversitetet

Efter nominering väljer studenten kurser på partneruniversitetet, som motsvarar kursutbudet vid Romanska och klassiska institutionen, i samråd med den internationella koordinatorn. Det är sedan partneruniversitetet som beslutar om antagning. På det mottagande lärosätet deltar Erasmusstudenten i universitetskurser tillsammans med franskspråkiga/italienskspråkiga studenter. Avslutade kurser tillgodoräknas vid institutionen efter utbytet och ger högskolepoäng.

Stipendier

Under utlandsvistelsen kan studenten ansöka om studiemedel för utlandsstudier och kan söka ett Erasmusstipendium. Antagna till en studieplats fyller i en ansökan för stipendiet online. Sektionen för internationell mobilitet på Studentavdelningen ansvarar för stipendiet.

Frågor?

Generell information om utbytesstudier, information om samtliga utbytesmöjligheter på SU – centrala avtal, t ex CIVIS, praktikmöjligheter mm - finns på Stockholms universitets centrala hemsida: https://www.su.se/utbildning/studera-utomlands/utbytesstudier

Inför en ansökan om Erasmusutbyte bör du kontakta den internationella koordinatorn för att få mer information. Nominerade studenter kommer sedan att få fortlöpande information.

Praktisk information till dig som blivit nominerad till en utbytesplats: https://www.su.se/utbildning/studera-utomlands/utbytesstudier/praktisk-information-om-utbytesstudier-1.440127

 

Koordinator för franska Erasmusutbyte

Eva Andersson​, studievagledare.franska@su.se
Rum: B588
Mottagning: Vt21 - Endast efter överenskommelse
Telefontid: tis 10-11, tors 10-11
Tfn: 08-16 2890

Koordinator för italienska Erasmusutbyte

Anne-Cathrine Laurell: studievagledare.italienska@su.se
Rum: B594
Mottagning: : Vt21 - Endast efter överenskommelse
Telefontid: tis 10-11, tors 10-11
Telefon: 08-16 3436

Reserapporter från studenter

Reserapport Université d'Aix-Marseille (111 Kb)

Reserapport Université de Franche-Comté Besançon (345 Kb)

Reserapport - Université Paul Valéry Montpellier (238 Kb)