Allmän information om Erasmus och andra studentutbytesprogram vid Stockholms universitet finns under följande länkar:

Erasmus
Andra utbytesavtal

Studera utomlands:
http://www.su.se/utbildning/studera-utomlands

Vart kan man åka som Erasmusstudent?

Sista ansökningsdag 31 mars
Sista ansökningsdag 31 mars

Vi har för närvarande samarbete med följande universitet i Spanien:

- Universidad de Alcalá de Henares 1 plats -2 terminer
- Universidad de Barcelona 1 plats -1 termin 
- Universidad de Deusto 2 platser -1 termin
- Universidad de La Laguna 2 platser -1 termin
- Universidad de Extremadura 2 platser -1 termin

Vi har för närvarande samarbete med följande universitet i Portugal:

- Universidade de Lisboa 2 platser 2 terminer
- Universidade do Porto 1 plats 2 terminer

Vad krävs för att man ska kunna söka en Erasmusutbyteplats?
Man ska ha läst minst 60 hp i spanska/60hp i portugisiska senast i slutet av den termin då ansökan görs.

När ansöker man och hur?
Ansökan görs på våren och kan gälla höst- och/eller vårtermin. Anslag om Erasmusutbyte sätts upp på institutionens anslagstavla på plan 4 (B-huset) samt på vår hemsida.
Ansökningsblankett finns att hämta hos studievägledare Gunnel Näsman i B592 eller laddas ner här: Ansökan Erasmus: spanska & portugisiska (136 Kb) .
Till ansökan bifogas ett brev där du berättar om dig själv och dina Erasmusplaner på spanska/portugisiska, samt LADOK-utdrag och andra merithandlingar.

Sista ansökningsdag för spanska och portugisiska Erasmusutbyteplats under läsåret 2021-2022 är 31 Mars.

Frågor?
Du kan bilda dig en uppfattning om utbytesuniversiteten genom att läsa de studentintervjuer som tidigare Erasmusstipendiater och övriga utbytesstudenter gjort. Där berättar de om sina erfarenheter av sina utlandsstudier.

Koordinator för spanska och portugisiska Erasmusutbyte:

Rum: B592 
Mottagning: Inställd tills vidare. Enbart efter överenskommelse per e-post eller telefon
Telefon: 08-16 2503
Telefontid: tis 10-11, ons 14-15