Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Kandidatprogram i språk har interkulturell prägel och innehåller både teoretiska moment inom språk- och litteraturvetenskap och praktisk språkfärdighetsträning. Målet är att ge gedigna kunskaper i ett eller flera språkämnen. Språkkunskaper ger viktiga fördelar på en allt mer globaliserad arbetsmarknad. Att kunna kommunicera på olika språk är ofta ett krav inom exempelvis turistnäringen, handel och näringsliv, ambassader, förlagsbranschen, media och journalistik samt internationella företag och organisationer. Studenten läser ett av de språkämnen som kan väljas som inriktning: engelska, finska (för finsktalande), franska, italienska, lettiska, litauiska, polska, portugisiska, ryska, spanska, svenska, teckenspråk, tvåspråkighet, tjeckiska, tyska eller språkdidaktik. Ämnena läses i tre eller fyra terminer, beroende på den inriktning som väljs. Programmet inleds med inriktningsstudier. Termin tre är programgemensam och ger övergripande kunskaper om språkanvändning, språkstruktur, språkinlärning, flerspråkighet och interkulturella kommunikationsmönster. Programmet omfattar sex terminers heltidsstudier och består av både obligatoriska och valbara kurser. Undervisning sker på svenska och det språk som studeras.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad Språkkunskaper ger ökade möjligheter på en allt mer globaliserad arbetsmarknad. Att kunna kommunicera på olika språk är ofta ett krav inom exempelvis turistnäringen, handel och näringsliv, ambassader, förlagsbranschen, media och journalistik samt internationella företag och organisationer.

Behörighet

Behörighet varierar beroende på valt huvudområde. Se under respektive inriktning nedan för detaljerad information.

Utbildningsplan »


KontaktpersonStudierektor