Programmets webbsida

Inriktningar

inriktning mot antik grekisk litteratur, 120 hp

inriktning mot franskspråkig litteratur, 120 hp

inriktning mot italienskspråkig litteratur, 120 hp

inriktning mot latinsk litteratur, 120 hp

inriktning mot portugisiskspråkig litteratur, 120 hp

inriktning mot spanskspråkig litteratur - 120 hp

Studiegångarna under respektive inriktning.