Romansk språkforskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Romansk språkforskning
I Corona

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Romansk språkforskning

Över en miljard människor i världen talar romanska språk som första- eller delat förstaspråk, och av betydligt flera om man räknar in alla andraspråks- och främmandespråksanvändare. De mest utbredda romanska språken är spanska, portugisiska, franska och italienska. Spanska, franska och portugisiska är officiella språk i över trettiotalet länder i världen – i Europa, Syd- och Nordamerika, Afrika och Oceanien. I Europa talas flera andra romanska språk: rumänska, katalanska, galiciska, occitanska, rätoromanska och sardiska.

Vid Romanska och klassiska institutionen vid Stockholms universitet undervisas och forskas det i de fyra stora romanska språken franska, italienska, portugisiska och spanska.

I mars 2011 beslutade rektor om Stockholms universitets nya ledande forskningsområden. Romansk språkforskning är ett av områdena. Mot bakgrund av beslutet bildades nätverket RomLing för forskare i romansk språkvetenskap. Under 2014 gjordes en ny utvärdering och efter denna beslutades det i december 2014 att återigen utse Romansk språkforskning som ett av de ledande områden inom Humanistisk fakultet.
 

Romling kontaktpersoner:

Styrgruppen för RomLing:
María Bernal (sammankallande), Michele Colombo, Anna Gudmundson

Fler kontaktuppgifter