Romansk språkforskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Romansk språkforskning

Utlysning av medel för forskare tillhörande ledande forskningsområdet Romansk språkforskning

Nu kan du ansöka om medel för bl.a konferensdeltagande, inbjudan av gästforskare, mm. inom Romansk språkforskning (RomLing) - Deadline 1 mars 2019 - Se nedanstående utlysningar i PDF

Françoise Sullet Nylander, María Bernal, Malin Roitman och Christophe Premat. Foto: Vilhelm Stokstad

Ordval och ideologi – de studerar politiskt språk

I ett tvärvetenskapligt projektet undersöks det politiska språket i romansktalande länder. En sak står klar: det är skillnad på folk och folk.

Romansk språkforskning

Över en miljard människor i världen talar romanska språk som första- eller delat förstaspråk, och av betydligt flera om man räknar in alla andraspråks- och främmandespråksanvändare. De mest utbredda romanska språken är spanska, portugisiska, franska och italienska. Spanska, franska och portugisiska är officiella språk i över trettiotalet länder i världen – i Europa, Syd- och Nordamerika, Afrika och Oceanien. I Europa talas flera andra romanska språk: rumänska, katalanska, galiciska, occitanska, rätoromanska och sardiska.

Vid Romanska och klassiska institutionen vid Stockholms universitet undervisas och forskas det i de fyra stora romanska språken franska, italienska, portugisiska och spanska.

I mars 2011 beslutade rektor om Stockholms universitets nya ledande forskningsområden. Romansk språkforskning är ett av områdena. Mot bakgrund av beslutet bildades nätverket RomLing för forskare i romansk språkvetenskap. Under 2014 gjordes en ny utvärdering och efter denna beslutades det i december 2014 att återigen utse Romansk språkforskning som ett av de ledande områden inom Humanistisk fakultet.