RomLing is the name of the network of researchers in Romance Languages who either have employment at the Department of Romance Studies and Classics (Stockholm University) or who are indirectly linked to the institution through project participation. The network also includes all the institution's doctoral students in Romance languages with language or discourse dissertation projects.

Discourse and interaction linguistics
Historisk lingvistik och utgivning av äldre texter
Sociolingvistik med inriktning på variation och språkkontakt
Språkinlärning och språkdidaktik
Syntax och semantik
Översättningsvetenskap och kontrastiv lingvistik