RomLing är beteckningen för det nätverk av forskare i romanska språk som antingen har anställning vid Romanska och klassiska institutionen (Stockholms universitet) eller som genom projektdeltagande är indirekt knutna till institutionen. I nätverket ingår också institutionens samtliga doktorander i romanska språk med språk- eller diskursvetenskapliga avhandlingsprojekt.
Den livaktiga romanska språkforskning som idag bedrivs vid Stockholms universitet är mycket vittförgrenad och låter sig grupperas i följande delområden:

Diskurs- och interaktionslingvistik
Historisk lingvistik och utgivning av äldre texter
Sociolingvistik med inriktning på variation och språkkontakt
Språkinlärning och språkdidaktik
Syntax och semantik
Översättningsvetenskap och kontrastiv lingvistik