Webbplats

Ansvarig: Camilla Bardel

Forskare:
Anna Gudmundson (italienska): avhandlingsarbete om inlärning av genus i italienska som andraspråk
Johanna Wahlberg (italienska): avhandlingsarbete om inlärning av modalitetsuttryck i italienska som andraspråk

Övriga medarbetare:
Karin Bloom