Forskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Romansk språkforskning
  4. Forskning

Forskning - RomLing

RomLing är beteckningen för det nätverk av forskare i romanska språk som antingen har anställning vid Romanska och klassiska institutionen (Stockholms universitet) eller som genom projektdeltagande är indirekt knutna till institutionen. I nätverket ingår också institutionens samtliga doktorander i romanska språk med språk- eller diskursvetenskapliga avhandlingsprojekt.

Forskare

Inom det ledande forskningsområdet Romansk språkforskning medverkar seniora forskare i de fyra språken franska, italienska, portugisiska och spanska:

Romling kontaktpersoner: