I Valérie Alfvén, Hugues Engel & Charlotte Lindgren, Översättning för en ny generation: Nordisk barn- och ungdomslitteratur på export. Falun: Högskolan Dalarna, s. 31–41 (11 sidor).