År 2014 beslutades efter en internationell utvärdering att Romansk språkforskning kvarstår som ett av fakultetens ledande forskningsområden 2015-2020 vilket också för med sig en kapitalförstärkning för området (2,5 miljoner/år). Inom forskningsområdet ingår följande inriktningar:

Se vidare vår hemsida: http://www.su.se/romling/om-oss

Aktuella utlysningar:

Utlysning ROMLING ALLMÄN POTT VT18-HT19 Deadline 5 april 2018 (37 Kb)

Utlysning ROMLING GÄSTFORSKARE-GÄSTFÖRELÄSARE HT 18-HT 19 Deadline 5 april 2018 (45 Kb)

Utlysning ROMLING KONFERENSPOTT VT 19-HT19 Deadline 5 april 2018 (25 Kb)