Universitetsstyrelsen
The University Board
 
Rektor
President
 
Prorektor
Vice President
 
Förvaltningschef
Director of Administration
 
Vicerektor
Deputy Vice President
 
Internrevisionen
University Audit Office
 
Avdelningen för forskningsstöd
Research Liaison Office
 
Avdelningen för planering och ledningsstöd
Office of the President
 
Ekonomiavdelningen
The Finance Office
 
Fastighetsavdelningen
Property Management Office
 
IT-avdelningen
IT Services
 
Områdeskansliet för humanvetenskap
Office of Human Sciences
Sektioner
units
 
Humanistiska fakultetskansliet
The Humanities Faculty Office
 
Juridiska fakultetskansliet
The Law Faculty Office
 
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
The Social Sciences Faculty Office
 
Områdeskansliet för naturvetenskap
Office of Science
 
Personalavdelningen
Human Resources Office
 
sektioner
units
Lönesektionen
Payroll Unit
 
Personalpolitiska sektionen
Personnel Unit
 
Samverkansavdelningen
External Relations and Communications Office
 
Stockholms universitetsbibliotek
Stockholm University Library
 
Studentavdelningen
Student Services
 
sektioner
units
 
Sektionen för antagning och högskoleprov
University Admissions Unit
 
Sektionen för examen, stipendier, studiedokumentation och utbildningsdatabas
Academic Records Unit
 
Sektionen för studie- och karriärvägledning, karriärcenter och studieinformation
Careers and Study Skills Unit
 
Sektionen för studentstöd – handikappservice, studie- och språkverkstad

Student Support Unit

 

Sektionen för internationellt student- och lärarutbyte
International Exchange Unit

 

Studenthälsan i Stockholm
Student Health Unit

 

Studentbyråns kansli
Student Services Administration

 

Tekniska avdelningen
Technical Support Office

sektioner
units

Konferensservice
Conference Services Unit

Sektionen för byggnadsplanering
Estates Unit

Sektionen för infrastruktur
Infrastructure Unit

Tekniska byråns kansli
Technical Support Administration